Икономически университет – Варна

Обучение на ръководен и експертен персонал от РИМ – Варна по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01

На 26.01.2023 г. и 27.01.2023 г. в Икономически университет – Варна се проведе обучение за ръководен и експертен персонал от  РИМ – Варна по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна като мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Темите, които бяха разгледани, са "Културно предприемачество" и "Управление на културно-историческото наследство и иновации" с цел да се създадат и развия знания и умения, необходими за развитието на РИМ – Варна в контекста на новите социално-икономически реалности и предизвикателства. Обучението се проведе от Варненската туристическа камара с подкрепата на Икономически университет – Варна.

27 яну 2023Подобни