Икономически университет – Варна

Неприсъственият електронно базиран учебен процес в ИУ – Варна продължава до края на летния семестър

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната и според заповед на ректора на Икономически университет – Варна от 15.05.2020 г.:

  • Неприсъственият електронно базиран учебен процес за всички ОКС в редовна форма на обучение в ИУ – Варна ще продължи до края на летния семестър.
  • Провеждането на семестриалните изпити на студентите от всички ОКС и форми на обучение от редовната, поправителна и ликвидационна изпитни сесии през месец юни ще се осъществят неприсъствено, чрез електронно базирани платформи, с изключение на практическите изпити за ОКС “професионален бакалавър“.
  • Продължава провеждането на отдалечени кандидатстудентски изпити за обучение в ИУ – Варна през учебната 2020/2021 г.

 

15 май 2020Подобни