Икономически университет – Варна

Неприсъствени семестриални изпити за студентите в дистанционна форма на обучение от всички ОКС в Икономически университет – Варна

Академичният съвет реши семестриалните изпити за студентите в дистанционна форма на обучение от всички образователно-квалификационни степени в Икономически университет – Варна да се провеждат дистанционно в неприсъствен формат с използването на софтуер за видеоконферентна връзка.

Решението влиза в сила от редовната изпитна сесия за зимен семестър на учебната 2023/2024 г.

04 юли 2023Подобни