Икономически университет – Варна

Награда "Варна" за наука и висше образование получи чл.-кор.проф.д-р ист.н. Иван Русев – преподавател в Икономически университет – Варна

Преподавателят в Икономически университет – Варна чл.-кор.проф. д-р ист.н. Иван Русев получи индивидуална награда „Варна“ за наука и висше образование в сферата на хуманитарните науки. Той беше номиниран от академичното ръководство на университета за високата научна стойност и обществената значимост на монографията „Кримската война (1853–1856), „Атласът на Наполеон III” и българските земи”, както и за нейния безспорен принос към историята на Варна.

По традиция награда „Варна“ беше връчена в навечерието на 24 май – Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, на специална церемония в Юнашкия салон. 28 личности и колективи с ярки постижения в сферата на културата, науката и образованието бяха отличени с награди "Варна" за 2022 г. Номинациите бяха утвърдени с пълно единодушие от Общинския съвет.

Иван Русев е член-кореспондент на Българската академия на науките, професор, доктор на историческите науки, преподавател в Икономически университет – Варна, катедра „Управление и администрация“. Работи по проблеми на историографията, историята на Варна и Варненско (XV–XIX в.), историята на образованието, историята на дипломацията в Черноморския регион (XVIII–XX в.), българското културно наследство, историята на Сливенско-Котленския край (XV–XIX в.) и зараждането и развитието на модерната търговска култура в епохата на Българското възраждане (XVIII–XIX в.). Участва в четири крупни международни научноизследователски проекта. Автор е на над 200 научни публикации, в т. ч. 11 монографии, вкл. последната – едно мащабно изследване, посветено на Кримската война (1853–1856) и на събитията във Варна, Варненско и Източните български земи по време на войната. Член е на Българския национален комитет по „Балканистика“ към Международната асоциация за проучване на Югоизточна Европа. От 2015 г. е председател на Управителния съвет на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Той е носител на редица престижни академични награди, сред които „Проф. Цани Калянджиев“ на Икономически университет – Варна за високи постижения в науката.

23 май 2022Подобни