Икономически университет - Варна

Награда "Проф. Станчо Чолаков" за 2020 г. се връчва на проф. д-р Стефан Вачков

На свое заседание от 28.05.2020 г. Академичният съвет на ИУ-Варна избра единодушно проф. д-р Стефан Вачков за носител на награда "Проф. Станчо Чолаков" за 2020 г.  

Наградата е учредена през 2018 г. по повод 80-годишнината на катедра "Финанси" и целта ѝ е да отдаде признание и да популяризира постигнати високи резултати в научната и изследователската дейност в областта на финансовата наука и местното управление.

Академичният състав на катедра "Финанси" поздравява проф. Вачков за полученото високо отличие!

 

28 май 2020Подобни