Икономически университет – Варна

Над 60 библиотечни специалисти от цялата страна участват в научен семинар за информационната грамотност

Библиотеката на Икономически университет – Варна е много добре организирана  и модерна”, каза днес проф. Иванка Янкова на откриването на научен семинар в ИУ. Темата на форума е “Информационната грамотност – модели за обучение и добри практики”.  Проф. Янкова се занимава повече от 20 години с подобряване на българските университетски библиотеки, председател е на Асоциацията на университетските библиотеки в България (АУБ). Тя е сподели, че ситуацията в България все още налага перфектната библиотека да съчетава характеристиките на няколко различни библиотеки у нас, които се развиват в различна посока. За развитието на университетските библиотеки, по нейно мнение, е важна подкрепата на академичното ръководство.  Същото мислене подкрепи и проф. д-р Серап Курбаноглу, гост -лектор на семинара в Икономически университет – Варна. "Информационната грамотност е умение за цял живот, което помага изключително много и на студентите", подчерта тя.

Проф. д-р Серап Курбаноглу е ръководител на катедра „Информационен мениджмънт” в Хаджеттепе университет в Анкара, Турция. Тя дългогодишен експерт на ИФЛА, ЮНЕСКО, Европейската асоциация за библиотечно-информационно образование и изследвания (EUCLID) и на други национални и международни организации по въпросите на информационната грамотност и обучението през целия живот.

Домакинът на форума  - библиотеката на Икономическия университет - Варна бе поздравена от участниците за годишната награда „Библиотека на годината” за 2011 г., присъдена ѝ в конкурса на Българската библиотечно-информационна асоциация.

Семинарът “Информационната грамотност – модели за обучение и добри практики” е организиран от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), Асоциацията на университетските библиотеки (АУБ), Университетската библиотека на Икономически университет – Варна, Библиотеката при Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”. Във втория ден темата на докладите фокусира ролята на информационната грамотност в съвременната информационна и образователна среда. Мениджърски практики и маркетингови подходи за популяризиране на важността на обучението по информационна грамотност.

18.10.2012, Сектор "Връзки с обществеността", ИУ–Варна

21 окт 2012



Подобни