Икономически университет – Варна

Министърът на иновациите и растежа проведе среща с представители на ИКТ Клъстер – Варна

Среща между министърът на иновациите и растежа и представители на ИКТ Клъстер – Варна се проведе на 26.06.2023 г. в Икономически университет – Варна. Обсъдиха се възможностите за развитие на ИКТ сектора във Варна. Бяха обсъдени теми като важността от развитието на стартъпите и предприемаческата екосистема, изграждането на интегриран подход за създаване и задържане на кадри, възможностите за подкрепа по линия на структурните фондове на ЕС и др.

26 юни 2023Подобни