Икономически университет – Варна

Международна научно-практическа конференция "Фундаменталната подготовка във висшето образование"

Катедра "Статистика и приложна математика"

ви кани за участие в

Международна научно-практическа конференция

на тема "Фундаменталната подготовка във висшето образование"

21 октомври 2022 г., Икономически университет – Варна и чрез видеоконферентна връзка

Конференцията е посветена на проблемите на фундаменталната подготовка във висшите училища, като се надяваме планираното научно мероприятие да бъде потенциален форум за представяне на различни съвременни и иновативни възгледи относно ролята и мястото на обучението по фундаментални дисциплини в различните области на висшето образование.

По-важни срокове:

12.08.2022 г. – изпращане на заявки за участие в конференцията (вкл. резюме на доклада)

12.09.2022 г. – краен срок за изпращане на доклади

20.09.2022 г. - получаване на потвърждение от Организационния комитет за допускане до участие

03.10.2022 г. - изпращане на сканиран платежен документ

Одобрените доклади ще бъдат публикувани в сборник, който ще бъде подаден за индексиране в базите данни CEEOL и RePEc.

Такса за присъствено участие:

100 лв. – за един автор, 50 лв. за всеки следващ съавтор.

Такса за дистанционно участие:

50 лв. – за един доклад.

Подробна информация за конференцията, включително заявка за участие и изисвания към докладите, може да бъде намерена на адрес: http://conference.ue-varna.bg/spm/

Организационен комитет на конференцията

01 авг 2022Подобни