Икономически университет - Варна

Международна научна конференция "Туризъм и свързаност"

Международна научна конференция

"Туризъм и свързаност"

посветена на 55-годишнината от създаването на първата университетска специалност "Туризъм" в България

30 и 31 октомври 2020 г., гр. Варна

Организационен комитет:

  • председател - проф. д-р Таня Дъбева
  • членове - проф. д-р Стоян Маринов, доц. д-р Вилиян Кръстев, доц. д-р Велина Казанджиев, доц. д-р Георгина Луканова, гл. ас. д-р Мария Велев, гл. ас. д-р Тодор Дянков, гл. ас. д-р Красимира Янчева

Тематични направления:

  • Образованието и науката за туризма
  • Икономически и териториални измерения на туризма
  • Управление и маркетинг в туризма
  • Туристически предприятия
  • Туристически услуги и продукти  

27 юли 2020Подобни