Икономически университет – Варна

"Месец на науката" - Варна 2020

Съюза на учените - Варна

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"Науката в служба на обществото – 2020"
секция "Икономически науки"

30 октомври 2020 г.

Поради големия интерес, продължава приемането на заявки за участие в заключителната научна конференция "Науката в служба на обществото – 2020" на Съюза на учените – Варна, секция "Икономически науки". Тя ще се проведе на 30.10.2020 г. в дистанционна форма. Разработките ще бъдат отпечатани като статии в списанието на Съюза и индексирани в RePEc, Google Scholar, CEEOL и др.

Краен срок за подаване на заявки: 20.10.2020 г.

02 окт 2020Подобни