Икономически университет – Варна

Меморандум за сътрудничество между Икономически и социален съвет на Република България и Икономически университет – Варна

Меморандум за сътрудничество между Икономически и социален съвет на Република България и Икономически университет – Варна беше сключен на 20 октомври 2022 г. Подписи под документа поставиха Зорница Русинова – председател на Икономически и социален съвет, и проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на Икономически университет – Варна. Партньрството между двете институции ще включва:

  • Осигуряване на по-добри шансове за кариерно развитие и реализация на студенти от ИУ – Варна чрез посещения на място, срещи с практици, организация на учебни и преддипломни стажове и практики, трудови борси и други инициативи в техен интерес.
  • Подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти в ИУ –Варна чрез организиране на публични лекции и дискусии, консултиране на учебното съдържание по учебни планове и програми и други инициативи от съвместен интерес.
  • Партньорство при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на икономиката и управлението.
  • Провеждане на съвместни научни прояви, обучения, конкурси и други от общ интерес.

В рамките на събитието беше проведена и дискусия по актуални актове на Икономическия и социален съвет на Република България (ИСС). Във форума, който се проведе хибридно, участваха Зорница Русинова – председател на Икономически и социален съвет, Мария Минчева – заместник-председател на ИСС; Пламен Димитров – заместник-председател на ИСС; Богомил Николов – заместник-председател на ИСС; Милена Ангелова – член на ИСС от I група, член на ЕИСК, посланик на МСП за България; проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на Икономически университет – Варна; Станислав Попдончев – член на ИСС от I група; доц. д-р Силвия Благоева – зам.-ректор по учебна дейност и акредитация и водещ на събитието, академичното ръководство на ИУ – Варна, Виолина Накова – член на Съвета на настоятелите на ИУ – Варна, преподаватели, студенти.

Докладчик по анализа относно участието на младите хора в процесите на вземане на решения в България и в ЕС, в т.ч. с акцент върху „зелените“ решения и дигитализацията беше Офелия Кънева – член на ИСС от III група. Бяха дискутирани въпроси относно пътя на България към въвеждането на еврото – становище на тема: „Национален план за въвеждане на еврото“ и анализ на тема: „Въздействие на присъединяването на България към еврозоната върху икономическото развитие, инфлацията и доходите в страната“, както и становище на ЕИСК на тема: „МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти и свободни професии / Готовност за постигане на целите 55“.

20 окт 2022Подобни