Икономически университет – Варна

Медиацията във висшето образование - новата култура на комуникация в 2021 г.

Днес 17.09.2021 г. в зала 1 на ИУ – Варна бе проведена първата от поредицата инициативи в рамките на проект "На фокус: Медиацията във висшето образование - новата култура на комуникация в 2021 г.", който се осъществява съвместно от Университетски център по медиация (УЦМ) при Икономически университет – Варна и Дирекция „Образование и младежки дейности“ при Община Варна. В срещата участваха медиатори от УЦМ, партньори от Институт „Итера“, студенти от различни университети от гр. Варна, преподаватели, представители на средни училища и лица с интерес към темата.

След представяне дейността на УЦМ бяха обсъдени въпроси, свързани с различните аспекти на приложение на медиацията в различните образователни нива от детска градина до университет. В заключение на срещата се представиха предстоящите мероприятия в младежката инициатива и бе отправена покана за бъдещи съвместни дейности на полето на образователната медиация.

17 сеп 2021Подобни