Икономически университет – Варна

Магистрати от 7 европейски държави посетиха Икономически университет – Варна

Съдии и прокурори от 7 европейски държави – Германия, Франция, Италия, Испания, Полша, Португалия и Румъния, гостуваха на Икономически университет – Варна на 5.07.2022 г. Те са на едноседмично работно посещение по покана на Окръжен съд – Варна. Визитата им е в рамките на програмата на Европейската мрежа за съдебно обучение EJTN (European Judicial Training Network) за обмен на опит и информация между представители на органите на съдебната власт. Основната цел на програмата е подобряване на практическите познания по отношение на други съдебни системи, включително правото на ЕС и законодателството в областта на човешките права, чрез преки контакти, обмен на мнения и опит между съдии и прокурори от различни държави-членки на ЕС.

В Икономически университет – Варна, който за трети път е включен в програмата на работните срещи с европейски магистрати, те се срещнаха със зам.-ректора по интернационализация доц. д-р Радан Мирянов, доц. д-р Андрияна Андреева и гл. ас. Диана Димитрова от катедра „Правни науки“. Бяха запознати с историята и съвременното развитие на висшето училище, със специалността „Съдебна администрация“, с образователния проект „Младите и правосъдието“, реализиран от университета и Окръжен съд – Варна.

05 юли 2022Подобни