Икономически университет – Варна

Конференция на тема "Време е за Update" в Икономически университет – Варна

Предложения за повишаване на мотивацията на студентите да учат направи ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров при откриването на конференцията на тема „Време е за Update“ на 28.03.2024 г. Събитието беше организирано от ПРЧР на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) съвместно с Областната администрация – Варна, и Икономическия университет – Варна. То е заключителният форум от едноименната кампания, част от Европейската година на уменията.

„Най-важните от тях са свиване на приема „Държавна поръчка“, рязко вдигане на субсидията в недофинансираните направления и въвеждане в Закона за висшето образование на процедура с ясен критерий за прекласиране на студентите след всяка година – тези, които не се справят добре минават в „платен прием“ за следващата година, а тези в „платен прием“, които се справят най-добре, минават „държавна поръчка“. Следващата година се прави ново прекласиране. Познайте дали ще има или няма да има мотивация. Аз мисля, че ще има.“, смята проф.Станимиров.

Активирането на младите хора и включването им на пазара на труда е във фокуса на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) 2021 – 2027 г. – заяви министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова при откриването на форума.

„Изграждането на уменията на бъдещето е много важен приоритет в политиката на Министерството. Имаме широка мрежа от много кариерни центрове към Агенцията по заетостта (АЗ) в цялата страна и искаме да включим младите в програми, обучения и стажове, за да сме сигурни, че ще усвоят уменията, от които реалният бизнес се нуждае. Друга наша програма е „Младежка заетост +“, която подкрепя компаниите да наемат млади хора без опит или само с една година стаж, тъй като липсата на опит е сериозно предизвикателство пред включването в заетост“, обясни министър Шалапатова.

Тя отбеляза, че Агенцията по заетостта (АЗ) редовно прави анкети сред работодателите, за да се установи какви умения търсят в работната сила. „На първо място е личната и професионална почтеност – 91% от работодателите очакват това. Други умения, които те търсят, са самоконтролът и дисциплината, комуникационни умения и уменията за работа в сътрудничество, за решаване на проблеми, за анализиране на данни. Търси се критичното мислене, откриването на фалшивите новини и невярна информация, безопасното използване на дигитални услуги и технологии, уменията за защита на данните, находчивостта и креативното мислене“, каза министър Шалапатова и уточни, че резултатите съвпадат и с проучванията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Министърът на труда и социалната политика подчерта, че бизнесът, академичните среди и държавата са заедно в разбирането си за предизвикателствата на пазара на труда и пред младите хора и гледат в една посока за решаването им. „Три министерства – Министерството на образованието и науката (МОН), МТСП и Министерството на иновациите и растежа (МИР), работят заедно за стартиране на проекти за развитието на младите хора, които нито учат, нито работят“, допълни тя.
Министър Шалапатова анонсира областите, за чието развитие трите министерства полагат общи усилия – развитие и позициониране на България като център на средно и високотехнологични иновации в пет тематични области; подкрепа за развитието на устойчива модерна, динамична, приобщаваща и ръководена от данни и изследвания екосистема за иновации и предприемачество с висока добавена стойност и с добра международна свързаност; развитие на висококвалифицирана, емпатична и модерна социална система.
Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева, която също участва в конференцията „Време е за Update“, анонсира предстоящото стартиране на проект за изграждане на екосистема от иновационни долини в България: „Имаме потвърждение, че тази възможност е оценена много високо и най-вероятно ще бъде финансирана. Европейската комисия ще подкрепи проект за създаване на екосистема от дълбоко технологични долини, включително тази във Варна. Проектът ще получи подкрепа и на национално ниво."

Сред инициаторите за създаването на Дълбоко технологичен иновационен порт Варна е Икономическия университет – Варна. Ректорът му проф. д-р Евгени Станимиров уточни, че екосистемата обединява представители на образованието, бизнеса, държавните и местните власти, гражданския сектор. През следващите две години ще се работи активно по изграждане на капацитет и на връзките между долините във Варна, Мюнхен, Саламанка, Клуж-Напока и Босна. Приоритетните сфери по проекта са здравеопазване, логистика, синя икономика, култура и творчески индустрии. Предстои процесът на договаряне с Европейската комисия и до месец се очаква да бъде подписан договорът.

29 мар 2024Подобни