Икономически университет – Варна

Конференция на младите научни работници на ИУ – Варна - 2011

На 9 май 2011 г. в Икономически университет - Варна ще се проведе традиционната Конференция на младите научни работници. За участие в нея се поканват младите преподаватели от университета - асистенти, главни асистенти и докторанти.

Крайният срок за подаване на заявката за участие в конференцията заедно с резюмето на доклада е 30 март 2011 г.

Справка за условията за участие и изискванията към докладите - в отдел "НИРД", каб. 527.

19 яну 2011Подобни