Икономически университет – Варна

Колежът по туризъм към Икономически университет – Варна отбелязва 60 години от създаването си с множество събития през 2023 г.

Колежът по туризъм към Икономически университет – Варна отбелязва 60 години от създаването си с множество събития през 2023 г. В програмата са включени поредица от инициативи, срещи, научни форуми и др. с участието на студенти, преподаватели, алумни, партньори от бизнеса.

Началото бе поставено през м. февруари с със среща-дискусия на тема „Ключът към успеха“ с д-р Илин Димитров – министър на туризма. Тя бе част от инициативата „60 срещи с 60 успешни възпитаници на Колеж по туризъм – Варна“.

Програма за събития през 2023 г.
посветени на 60 години от създаването
на Колеж по туризъм – Варна при ИУ – Варна

Дата Събитие Място

февруари, март, април, май, октомври, ноември 2023 г.

Срещи с успешни възпитаници на колежа

Колеж по туризъм, медийно студио в ИУ – Варна, в туристически фирми

13.02.2023 г., 10.00 ч.

Среща-дискусия “Ключът към успеха в туризма” с д-р Илин Димитров – министър на туризма в Република България

Зала 1, ИУ – Варна

22.02.2023 г.

Среща-дискусия с Калин Сутев и Христина Миткова

ИУ – Варна, медийно студио

28.02.2023 г.

Среща-дискусия с Борислав Лазаров – собственик и мениджър “Старият Чинар”, Жельо Душев и Петко Цигуларов

ИУ – Варна, медийно студио

17 март 2023 г.

Среща-дискусия  “Туризмът и дигиталните технологии” с TravelLine Bulgaria

Зала 1, ИУ – Варна и онлайн

18 март 2023 г.

Изкачване връх Мусала при зимни условия

Рила

30 март 2023 г.

Форум “Кариери” – Ден за туризма, съвместно с Варненска туристическа камара

ИУ – Варна

4.04 - 7.04.2023 г.

Интердисциплинарен пътуващ семинар

Варна-Бургас-Асеновград- Пловдив-Стара Загора

11 април 2023 г., 13.00 ч.

Студентска научна сесия “Креативност, иновативност, компетентност”

Колеж по туризъм, зала 3-201

29 май 2023 г., 10.00 ч.

Промоция на Випуск’2023

Аула, ИУ – Варна

8 септември 2023 г.

Среща с ветерани на колежа – бивши преподаватели, служители, директори и зам.-директори

Колеж по туризъм, зала 3-201

29 септември 2023 г.

Международна научна конференция “Съвременният туризъм – преосмисляне на възможности и модели за развитие” съвместно с Черноморски туристически форум, организиран от Варненската туристическа камара

Откриване в ИУ – Варна, Зала 1

Работа по секции: Колеж по туризъм – Варна, Трети корпус на ИУ – Варна

30 септември 2023 г.

Културна програма, конференция съвместно с Варненска туристическа камара

 

8 ноември 2023 г.

Засаждане на дръвче

Колеж по туризъм – Варна

10 мар 2023Подобни