Икономически университет – Варна

Книгата „Институтът на заклетите експерт-счетоводители в България и неговите председатели (1931 – 1948)“ бе представена в Икономически университет – Варна

Книгата „Институтът на заклетите експерт-счетоводители в България и неговите председатели (1931 – 1948)“ бе представена в Икономически университет – Варна в рамките на инициативите по повод празника на висшето училище на 16 май 2023 г. Тя е издадена по идея на ИДЕС и вече се е срещала с публика в УНСС и Софийския университет. По време на събитието официално бе връчена на ректора на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров

Научното изследване е финансирано от ИДЕС и е рецензирано от проф. Пенчо Пенчев и д-р Антон Свраков. Три от дяловете в книгата са написани от чл. кор. проф. д.и.н. Иван Русев, който се запознава със съдържанието на библиотеката на проф. Димитър Добрев – създател на Института на заклетите експерт-счетоводители, и прави допълнителни проучвания в Централния държавен архив в София. Другите двама автори са проф. Стоян Стоянов и доц. Камелия Спасова-Симеонова.

През 2021 г. беше отбелязана 90-годишнината от създаването на Института на заклетите експерт-счетоводители. След едно телевизионно участие на проф. Русев с него се свързал внукът на Димитър Добрев, който носи същото име и живее в Испания. Последвала среща, при която той го запознал с представители на Института на дипломираните експерт-счетоводители –  структурата-наследник на създадената от проф. Добрев. Тогава възникнала идеята за написването на книга за организацията. Внукът предоставил на проф. Русев библиотеката на своя дядо, за да послужи за източник на информацията. 

В тази книга проф. Иван Русев възстановява картината около идеята, законодателството, възникването на организацията на заклетите експерт-счетоводители и нейното съществуване до 1948 г., когато е закрита. Това е началото на независимия финансов контрол в България, което е едно модерно стопанско и обществено явление, съществуващо в Западния свят от втората половина на XIX век. То се появява у нас благодарение на проф. Димитър Добрев и негови сподвижници, възпитаници на Висшето търговско училище във Варна – предшественик на днешния Икономически университет – Варна. Сред тях са професорите Феодор Белмер, Цани Калянджиев, Вълчин Гериловски, Станчо Чолаков. 

Димитър Добрев е един от „строителите на съвременна България“, както ги определя Симеон Радев, коментира проф. Русев. Той е роден в Котел, завършва Средното търговско училище в Свищов и стопански науки в Германия, след което защитава дисертация в Лайпциг. Връща се в България и преподава в Търговската гимназия в София и в Свободния университет, чийто наследник е УНСС. Ректор е на висшето училище от 1940 г. до закриването му през 1948 г. Плодовит автор, един от основоположниците на икономическата наука и счетоводството у нас.

Библиотеката на проф. Добрев по волята на внука му ще бъде дарена на Института на дипломираните експерт-счетоводители в София. Икономически университет – Варна разполага с 30 книги на Димитър Добрев, а липсващите трудове вече са копирани от архива му, дигитализирани са и са на разположение на студентите и преподавателите.

16 май 2023Подобни