Икономически университет – Варна

Излезе първото класиране за ОКС "бакалавър" на ИУ – Варна

Излязоха резултатите от първото класиране в кандидатстудентския прием за ОКС "бакалавър" на Икономически университет – Варна.

Кандидат-студентите, класирани по първата желана от тях специалност, следва да се запишат за първокурсници на  9, 10, 13 и 14 юли 2020 г. В противен случай освобождават мястото, на което са класирани.

Записването на новоприетите студенти ще се осъществява в академичната сграда на ИУ – Варна при строго спазване и контрол на противоепидемичните мерки, включващо носене на предпазни маски, задължителна дезинфекция и дистанция.

Кандидат-студентите, приети на първо класиране, по второ, трето и т.н. желание или се записват в специалността, в която са приети, или писмено заявяват желанието си да участват във второто класиране като депозират оригинала на дипломата си за средно образование. В противен случай те губят местата си.

Кандидати, неприети на първо класиране, участват във второто класиране, без да е необходимо да заявяват желанието си. Второто класиране ще бъде обявено на 15 юли, а записването ще се осъществи на 16 и 17 юли 2020 г.

Второто класиране е окончателно.

Подробна информация ще намерите в официалния сайт на ИУ – Варна, меню Прием >> Бакалавър

 

 

08 юли 2020Подобни