Икономически университет – Варна

Избори в Икономически университет – Варна

На свое заседание на 27.05.2011 г. Общото събрание на Икономически университет - Варна избра нов ректор, академичен съвет, председател и заместник-председател на Общото събрание и Контролен съвет.

Новият ректор е доц. д-р Пламен Благов Илиев, досегашен зам.-ректор по учебната работа на университета и ръководител на катедра "Икономика и управление на строителството".

Новият академичен съвет се състои от 35 члена.

За председател и зам.-председател на Общото събрание бяха преизбрани съответно проф. д-р ик.н. Димитър Радилов и доц. д-р Владимир Владимиров.

Контролният съвет се състои от 6 члена с председател доц. д-р Светлозар Стефанов.

30 май 2011Подобни