Икономически университет – Варна

ИУ – Варна затвърждава сътрудничеството си с Университет Лучиан Блага в Сибиу, Румъния

Представители на академичния състав на Университет Лучиан Блага в Сибиу посетиха Икономически университет – Варна в периода 21.04.-27.04.2023 г. Домакини на чуждестранните гости бяха проф. д-р Юлиан Василев и гл. ас. д-р Миглена Стоянова от катедра „Информатика“.

Д-р Андреа Богослов представи лекция на тема "The digital competence framework for citizens at the European union level" пред повече от 40 студенти от втори курс, специалности: „Информатика и компютърни науки“ и „Мобилни и уеб технологии“.

Доц. д-р Едуард Стоица, зам.-декан на Икономически факултет при Университет Лучиан Блага отправи покана към проф. д-р Юлиан Василев за участие в редколегия на списание „Revista Economica“ (http://economice.ulbsibiu.ro/revista.economica/editorialboard.php). Двамата лектори обсъдиха евентуални съвместни публикации.

Съвместно с представители на отдел „Международно сътрудничество“ се дискутираха възможностите двата университета да задълбочат партньорските си отношения в бъдещи проекти.

27 апр 2023Подобни