Икономически университет – Варна

ИУ – Варна и КФН в общ проект FIN-TECH

Преподаватели от Икономически университет – Варна и експерти от Комисията по финансов надзор (КФН) на 6 и 7 юни 2019 г. в София проведоха първата двудневна сесия за обмен на знания във връзка с проекта FIN-TECH по международната програма HORIZON 2020.

Проектът FIN-TECH е първи за ИУ – Варна по Международната програма за научни изследвания и иновации HORIZON 2020. Той включва партньори от 21 висши училища, 3 финтех компании, 6 европейски финтех хъба, националните регулатори/надзорни органи (България е представена от Комисията за финансов надзор) на всички 28 страни членки на ЕС и Швейцария, 8 международни регулатора и надзорни институции. Единственият представител на България – Икономически университет – Варна, участва с екип от преподаватели от три катедри – „Финанси“, „Информатика“ и „Статистика и приложна математика“. КФН също е сериозно ангажирана с финансовите иновации в небанковия финансов сектор със своята Стратегия за наблюдение на финансовите технологии (FinTech) в небанковия финансов сектор (2018 г. – 2020 г.).

Форумът беше открит от Владимир Савов – член на Комисията за финансов надзор, и от ръководителя на проекта от страна на ИУ – Варна проф. д-р Стефан Вачков.

Сесията беше посветена на анализите на големи данни и платформите за пазарно кредитиране (Peer–to–peer lending), свързаните с тях рискове и методите и инструментите, с които тези рискове могат да бъдат измерени по най-подходящ начин. Презентации изнесоха доц. д-р Силвия Парушева и гл. ас. д-р Янка Александрова (катедра „Информатика”), и гл. ас. д-р Любомир Любенов (катедра „Статистика и приложна математика“). Участие взе и докторантът към катедра  „Информатика” Петър Димитров. Събитието предизвика изключителен интерес сред представителите на КФН – в него се включиха над 35 специалисти и експерти от различни управления и отдели на комисията.

Следващата двудневна сесия за обмен на знания ще се проведе отново в София на 20 и 21 юни 2019 г.

10 юни 2019Подобни