Икономически университет – Варна

ИУ – Варна и Апелативният съд подновиха партньорството си с образователна цел

Договор за трайно партньорство и взаимноизгодно сътрудничество подписаха на 5.12.2019 г. ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров и Ванухи Аракелян – председател на Апелативен съд – Варна. Така двете институции обединиха усилия за организиране на съвместни прояви и инициативи, свързани с образователния процес между катедра „Правни науки“ при ИУ – Варна и Апелативен съд – Варна.

Планираните дейности в процеса на сътрудничеството са съвместни прояви: конференции, семинари, симпозиуми, посветени на установяване на трайна връзка между теорията и практиката по актуални правни въпроси, дни на отворените врати, участия в национални и международни научни проекти, публично представяне на монографии, доклади и изследвания, лекции, и обучения на съдии пред студенти на ИУ – Варна чрез катедра „Правни науки“.  Университетът е единственото висше училище в страната, което обучава студенти в специалност „Съдебна администрация“. Те ще имат възможност да се докоснат до правораздаването в самата съдебна зала.

Преди две години двете институции осъществиха първия по рода си в страната проект „Гражданско наблюдение върху работата на Апелативен съд – Варна“, при който по специално разработена методика и показатели студентите наблюдаваха всички видове съдебни дела, разглеждани в институцията.

След подписването на договора се проведе симулиран наказателен процес с участието на студенти от специалност „Съдебна администрация“ при от ИУ – Варна,  подготвяни от съдия Росица Тончева от Апелативен съд – Варна. Младите хора „влязоха в ролите“ на съдии, прокурор, на адвокати, на свидетели, вещи лица и на подсъдими. Наказателният казус беше свързан с длъжностно присвояване на сумата от 10 млн лв, извършено от две лица, едното от които директор на банков клон. Казусът представи пресечното поле между икономиката, правото и съдебната дейност по обезпечаване на законността в страната.

05 дек 2019Подобни