Икономически университет – Варна

Временен свободен достъп до избрани електронни книги от Pearson (bestsellers)

До 24 март 2024 г. е осигурен временен достъп до избрани книги от няколко колекции на Pearson в областите Computer Science & Programming, Economics, Finance,  Management, Marketing.

Достъпът до колекциите (от територията на университета) е през VitalSource Bookshelf (можете да си направите акаунт с институционален имейл (@ue-varna.bg) ).

Повече от 100 години Pearson е водещо издателство на научно съдържание, публикувайки авторитетни научни изследвания и учебници от експерти като Campbell, Kotler, Saunders, Sloman и Whittington.

Много от заглавията на Pearson са съпроводени от свободни онлайн източници, спестяващи време на преподавателите, в помощ на тяхната подготовка.

За повече информация:
Информационно-библиографски отдел
Университетска библиотека
тел. 0882 164 646

26 фев 2024Подобни