Икономически университет – Варна

Временен достъп до електронни книги и списания и безплатно публикуване в списания на Bentham Science

Български информационен консорциум участва в програмата „Institutional Membership Program“ на академичното издателство „Bentham Science“, което позволява на всички членове на консорциума до 31 декември 2023 г. да се възползват безплатно от следните предимства:

По време на пробния период изследователи от организациите, членове на БИК, имат възможност да публикуват във всяко от списанията с хибриден или напълно отворен достъп на издателство „Bentham Science“, като таксата за обработка (APC) ще бъде $0 за статии, които са изпратени по време на пробния период (някои от списанията на издателството са индексирани с Scopus; списък на списанията по тематика).

  • 20% отстъпка от таксата за публикуване с отворен достъп (извън пробния период).
  • Приоритетно рецензиране и публикуване.

През същия период „Bentham Science“ предоставя на библиотеките, които са членове на БИК, временен достъп до електронни списания и книги на издателството. Достъпът се осъществява от платформата eurekaselect.com, като включените издания са снабдени със следния етикет: „Promotion: Free Download“.

02 окт 2023Подобни