Икономически университет – Варна

Информационни събития по Седма рамкова програма

Министерството на образованието, младежта и науката организира информационни събития, посветени на възможностите за участие в конкурсите на специфичната програма "Идеи" на Седма рамкова програма, които ще се проведат в периода 3-5 септември т.г. в градовете Варна и София.

В рамките на предстоящите събития, експерти от Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания ще запознаят българските изследователи в детайли с възможностите предлагани от схемите на Съвета, както и ще дадат конкретни експертни напътствия и препоръки за изготвянето на успешни проектни предложения. Работният език на събитието е английски.

Участието е безплатно, но отчитайки лимита на залите и за да бъдат осигурени материали за всички присъстващи, в срок до 29 август 2012 г.
желаещите да присъстват, следва да изпратят попълнена регистрационна форма, в която изрично да посочат за събитието в кой от двата града биха искали да участват. До края на м. август участниците ще получат потвърждение за статуса на своята регистрация.

Програмата на събитията, регистрационната форма, както и допълнителна информация ще намерите на адрес: http://7fp.mon.bg/page.php?category=340&id=2172

27 авг 2012Подобни