Икономически университет – Варна

Икономически университет – Варна участва в кариерни изложения

Икономически университет – Варна за пореден път участва в кариерното изложение, организирано от JobTiger. 21-то издание на най-големия кариерен форум в България „Национални дни на кариерата“, се проведе на 7.04.2022 г.

Служители от Център „Кариери, предприемачество и маркетинг“ представиха подробна информация за кандидатстудентския прием, програмите в ОКС „бакалавър“, както и най-новата бакалавърска специалност „Data Science“ с пилотен прием за учебната 2022/23 година. Тя е разработена в рамките на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Щандът на университета беше посетен от десетки кандидат-студенти и представители на бизнеса.

На 30.03.2022 г. Икономически университет – Варна се включи и в събитието „Продължи напред“, организирано от  ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна. Учениците проявиха подчертан интерес към информацията за ранния и основния прием във висшето училище.

08 апр 2022Подобни