Икономически университет – Варна

Икономически университет – Варна е домакин на конференцията "Време е за Update", организирана от Програма "Развитие на човешките ресурси"

Програма „Развитие на човешките ресурси“ организира конференция на тема „Време е за Update“. Събитието е заключително за Националната кампания „Време е за ъпдейт“, която е част от Европейската година на уменията. Основната цел на форума е стимулиране на тясното сътрудничество между образователната система и бизнеса с цел подготовка на кадри за бъдещия пазар на труда. По време на конференцията ще бъдат популяризирани уменията, които ще са най-търсени от бизнеса в ерата на дигиталната трансформация, както и възможностите за включване в образование и обучение, което да даде конкурентни предимства на хората в трудоспособна възраст.

Конференцията „Време е за Update“ ще се състои на 28 март 2024 г. от 10:00 часа в Аулата на Икономически университет – Варна. Форумът се провежда в партньорство с Областна администрация – Варна и Икономически университет – Варна. Основни участници в събитието са представители на институциите и местната власт, национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, университетски преподаватели, ИКТ клъстер – Варна, местни работодатели и др. Събитието е с вход свободен.

20 мар 2024Подобни