Икономически университет – Варна

HORIZON Europe отвори за кандидатстване покана “Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care (Single stage - 2023)” (HORIZON-HLTH-2023-CARE-04)

Уважаеми членове на академичния състав,

На 12.01.2023 г. Европейската комисия отвори нова покана за подаване на проектни предложения по програма Horizon Europe “Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care (Single stage - 2023)” (HORIZON-HLTH-2023-CARE-04) със следните параметри:

Програма: Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)

Срок за кандидатстване: 13.04.2023 г.

Бюджет за 1 проект: от 4 000 000 до 6 000 000 EUR

Интензитет на финансиране: 100%

Съфинансиране: Не

Партньорство:  задължително

Тип действие: HORIZON-RIA HORIZON Research and Innovation Actions

Цел на поканите по тип действие „RIA“: принос към установяване на нови знания или изследване на осъществимостта на нова или подобрена технология, продукт, процес, услуга или решение. Това може да включва фундаментални и приложни изследвания, технологично развитие и интегриране, тестване, демонстрация и валидиране на малък прототип в лаборатория или симулирана среда.

Покана: Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care (Single stage - 2023) (HORIZON-HLTH-2023-CARE-04)

Теми: 2 от темите в поканата имат връзка с икономиката:

За повече информация можете да се обърнете към експертите в Сектор "Управление на проекти".

01 мар 2023Подобни