Икономически университет – Варна

Хакатон за ученици и студенти "Smart Solutions for Smart Varna"

Икономически университет – Варна и компания МенторМейт организират Хакатон за студенти и ученици от горните курсове на общинските училища, с изключителната подкрепа на Община Варна. Събитието е сред 100-те значими инициативи, посветени на мотото "100 години – 100 събития". Темата на Хакатона е "Smart Solutions for Smart Varna" (Умни решения за умна Варна) като участниците ще имат възможността да проявят креативността си в няколко направления, както следва:

 • Digital Transformation in Education (Дигитална трансформация в образованието);
 • Digitalization in Management and Administration (Дигитализация в мениджмънта и администрацията);
 • Environment and Infrastructure (Околна среда и инфраструктура);
 • Sport and Entertainment (Спорт и свободно време);
 • Smart Traffic. 

Състезанието е  безплатно и има за цел да привлече ученици и студенти с интереси в областта на ИТ. Съставят се екипи между 2 и 5 души, които изготвят софтуерен или хардуерен проект с избрана от екипите технология. Съгласно предварително зададената тема, целта е да се създаде концепция и да се разработи пилотна версия на приложение.

По време на събитието ще бъдат осигурени:

 • Ментори;
 • Храна и напитки;
 • Специални награди за най-добрите отбори в две категории, както следва:
  • Ученици - предметни технологични награди и сертификати за участие, които ще послужат за кандидатстване в ИУ-Варна. Учениците, класирали се на първо място се освобождават от  заплащане на семестриална такса за една година обучение в ИУ-Варна, а тези, заели второ и трето място ще получат преференции за един безплатен семестър.
  • Студенти - предметни технологични награди, сертификати за участие, които ще послужат за кандидастване за специална стипендия и преференции за кандидатсване за работа или стаж в компания МенторМейт.

16 мар 2020Подобни