Икономически университет – Варна

Гласуване на студентите в Избори’2024

На предстоящите избори за Народно събрание на Република България и Европейски парламент на 9 юни 2024 г. студентите в редовна форма на обучение могат да гласуват в избирателна секция по техен избор в населеното място, където се обучават, ако то е различно от постоянния им адрес, със заверени студентски книжки (или издадени уверения) за летен семестър на учебната 2023/2024 г. (чл. 241, ал. 1 от Изборния кодекс).

Заверяването на студентски книжки (или издадени уверения) се извършва във фронт офиса на ОКС "бакалавър" в академичната сграда на ИУ – Варна с работно време за деня на изборите 09.06.2024 г. от 08:00 ч. до 18:00 ч., както и в учебен отдел в сградата на Колежа по туризъм (Учебен корпус 3) за ОКС "професионален бакалавър" с работно време от 10.00 до 16.00 ч.

05 юни 2024Подобни