Икономически университет – Варна

Френският институт в България обявява конкурс по Програмата "Научен престой на високо ниво"

Френският институт в България обявява конкурс по Програмата „Научен престой на високо ниво“.

Програмата финансира краткосрочен научен престой във Франция (15 дни или 1 месец), през който изследователят работи на място с френския екип. Насочена е към българските изследователи във всички области на научните проучвания. Стипендията покрива разходи за пребиваване, както и допълнителна здравна застраховка. Агенция Campus France оказва помощ при намирането на жилище. Единственото условие е кандидатите да са български граждани и да живеят в България.

Подробна информация за програмата, сроковете и необходимите документи, можете да намерите в сайта на Френския институт в България тук

27 май 2024Подобни