Икономически университет – Варна

Финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г. по Фонд „Научни изследвания“

На 28 април 2022 г. проф. дхн Юрий Кълвачев, управител на Фонд „Научни изследвания“, представи условията за кандидатстване и параметрите на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти през 2022 г.

Очаква се поканата за кандидатстване по конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти да бъде отворена между средата и края на месец юни, а проектни предложения ще се приемат до края на месец юли 2022 г.

Общата сума, която ще бъде разпределена за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти през 2022 г. е един милион лева. Увеличени са максималната и минимална суми на проектните предложения и през тази година те ще бъдат съответно 40 000 и 20 000 лева. Друга новост в програмата е премахването на изискването да прекъснат работа по проекта учени, които в хода на изпълнението му престанат да отговарят на условията за млад учен и постдокторант. Останалите параметри на конкурса остават същите, както през 2021 г.

Информация за условията на кандидатстване и параметрите на Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти през 2021 г. можете да намерите на сайта на Научноизследователския институт (линк)

29 апр 2022Подобни