Икономически университет – Варна

Федеративна република Бразилия предоставя стипендии за обучение на български граждани

Програмата за мобилност на Групата за международно сътрудничество на бразилските университети GCUB-MOB предоставя 1100 стипендии за чуждестранни граждани, притежаващи ОКС "бакалавър", за обучение в магистърски и докторски програми в едно от 54-те бразилски висши училища.

Регистрацията е безплатна и се осъществява онлайн през уебсайта https://www.gcub.org.br/bsp/

Подробна информация за програмата, както и за условията за кандидатстване могат да бъдат намерени на Call for Application - GCUB-MOB 001/2023.

Допълнителни въпроси може да зададете на администраторите на Програмата на следния електронен адрес: gcub.mob@gcub.org.bg

23 юни 2023Подобни