Икономически университет – Варна

Експертна група на НАОА за програмна акредитация в ИУ – Варна

От 25 до 27 септември 2019 г. в Икономически университет – Варна предстои посещение на Експертна група (ЕГ) на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) във връзка с процедура по програмна акредитация на професионалното направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“.

Ръководител на експертната група ще бъде доц. д-р Петя Асенова, а членове са проф. д-р Евдокия Сотирова, доц. д-р Георги Тодоров, докторант Ирина Кръстева. Наблюдаващ процедурата член на ПКПНМИ е  проф. д-р Мария Христова. Те ще се срещнат с ръководството на университета и членовете на работната група, изготвила доклада-самооценка за програмната акредитация.

ЕГ ще се запознае с процедурите за разработване, одобряване, наблюдение и обновяване на учебната документация на професионалното направление и съответните специалности, с разработената политика за осигуряване на качествен академичен състав чрез прилагане на прозрачни процедури като част от стратегията за развитие на професионалното направление, както с научноизследователската дейност на академичния състав и участието на студентите и докторантите в нея.

Организирани са срещи на експертите с преподаватели, студенти и докторанти, с представители на бизнеса и публичната администрация.

17 сеп 2019Подобни