Икономически университет – Варна

Достъп до информационната система Passport от Euromonitor

От април 2023 г. Библиотеката на ИУ – Варна предоставя постоянен достъп до научната база Passport на Euromonitor.

Passport е авторитетен ресурс за бизнес разузнаване с изследвания на индустрии, страни и потребители. Обслужва академичното образование близо 50 години.

Базата осигурява:

  • Постоянен достъп до уникална информационна система, използвана от академични и правителствени институции, водещи корпорации, банки, консултанти и производители;
  • Възможност да се борави със стандартизирани, сравняеми данни за бенчмаркинг анализ на страни и региони, компании и брандове;
  • Международно покритие и глобална перспектива;
  • Статистика, подкрепена от анализ за очертаване на ключовите тенденции и пазарната динамика;
  • Възможност за анализиране на огромно количество данни чрез лесни за употреба средства за визуализация – dashboards;
  • Passport подпомага широк кръг от бизнес задачи и изследователски проекти;
  • Подпомага учебния процес; служи като източник за генериране на идеи за казуси и семинари и визуализация на лекции;
  • Passport подготвя студентите за света на бизнеса.

Достъпът е от територията на университета. Връзка към Passport има на страницата на библиотеката.

21 апр 2023Подобни