Икономически университет – Варна

Договор за сътрудничество между Българската финтех асоциация и Икономически университет – Варна

Договор за сътрудничество между Българската финтех асоциация (БФА) и Икономически университет – Варна беше сключен на 29.03.2023 г. Двете страни се споразумяха да си cъдействат за осъществяване на дейности от взаимен интерес с цел разширяване на съвместната работа университет – бизнес. Те ще си сътрудничат в областта на:

  1. Подобряване на възможностите за реализация на обучаващите се и завършилите студенти в ИУ – Варна.
  2. Подпомагане на практическото обучение на студентите.
  3. Предоставяне на възможност на БФА да използва функционалностите на UEBN мрежата за сътрудничество с бизнеса.
  4. Организиране на съвместни събития за представяне на възможности за кариерна реализация в БФА пред обучаващите се и завършилите студенти.
  5. Участие на представители на БФА като лектори, ментори, членове на жури при провеждани в ИУ – Варна инициативи, в т.ч. семинари, конференции, форуми, състезания, конкурси.
  6. Участие на представители на БФА като лектори в учебния процес.
  7. Предоставяне на бизнес казуси от страна на БФА за разработване от студенти
  8. Апробация на научни резултати в практиката на БФА и др.

На работна среща ректорът проф. д-р Евгени Станимиров, Георги Пенев – директор на БФА, и проф. д-р Стефан Вачков – ръководител на катедра „Финанси“, обсъдиха възможностите за сътрудничеството между двете организации, както и някои предстоящи предизвикателства в сферата на финансовите технологии.

БФА е неправителствена организация, целяща да обедини всички FinTech компании в България. БФА общността се състои от специалисти с доказан опит във финансовите технологии, които искат да доразвият FinTech индустрията в региона.

29 мар 2023Подобни