Икономически университет – Варна

Библиотеката на ИУ – Варна - носител на наградата "Библиотека на годината 2011"

На 14 май 2012 г., на тържество в Националната библиотека"Кирил и Методий", Университетската библиотека на ИУ – Варна получи наградата "Библиотека на годината 2011" на Българската библиотечно-информационна асоциация.

Университетската библиотека на ИУ – Варна става носител на престижното отличие след успешното изпълнение на проект за модернизация и по-добра образователна инфрастура по линия на ОП „Регионално развитие”. През 2011 година над 700 хиляди лева бяха вложени в строеж, модернизация и ново обзавеждане. Други 900 хиляди лева бяха инвестирани в закупуването на нова и модерна техника - роботизиран скенер, автомат за връщане на книги, компютърен терминал за хора с нарушено зрение, нови компютри.

Българска библиотечно-информационна асоциация присъжда наградата „Библиотека на годината” на библиотеката на Икономически университет – Варна за активното участие и професионализма на колектива в цялостното обновяване на библиотеката и превръщането й в една от най-модерните в страната; за ефективната временна организация на библиотечните дейности в периода на реконструкцията и осигуряване на непрекъснато библиотечно обслужване; за всеотдайността на библиотекарите при въвеждане на иновативни услуги и обучение на потребителите.

16 май 2012Подобни