Икономически университет – Варна

Абониран достъп до електронни книги

От месец септември 2019 година, със средства по проект № BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще”, е осигурен постоянен достъп до следните колекции електронни книги:

  • Springer Nature - E-books CopyRight Year 2018 Economic and Finance – 505 заглавия
  • Emerald - E-books Business, Management and Economics – 140 заглавия
  • EBSCO - E-books  Accounting and Finance‘2018, Business‘2017, Business‘2018, Economics‘2018 – 174 заглавия

Постоянна връзка към базите, както и указания за работа може да намерите от рубриката Библиотека -> Електронни ресурси -> Абонирани електронни бази -> Електронни книги

17 сеп 2019Подобни