Икономически университет – Варна

25 години Студентски съвет към Икономически университет – Варна

25-годишнината от създаването на Студентски съвет към Икономически университет – Варна беше отбелязана тържествено на 4 април 2023 г. Официални гости на юбилейното събитие бяха: Иван Портних – кмет на Община Варна, проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на ИУ – Варна, академичното ръководство, проф. д-р Пламен Илиев – ректор на ИУ – Варна в периода 2011 – 2019 г., Даниел Парушев – председател на Националното представителство на студентските съвети в Република България, Доротея Николаева – зам.-председател на НПСС, Мариян Ников – администратор на НПСС, Бранимир Георгиев – зам.-кмет на район ,,Младост", Община Варна, Радостина Ганева – гл. експерт "Младежки дейности" към Дирекция "Образование и младежки дейности" в Община Варна, инж. Димитър Димитров – управител на „Ардес България“. На тържеството присъстваха бивши председатели на Студентския съвет, собственици и ръководители на бизнес структуриq преподаватели, студенти.

В поздравлението си към участващите в красивото тържество ректорът проф. д-р Евгени Станимиров отправи следните послания: „Студентите ще участват в изработването на параметрите на бъдещия модерен спектакъл, пропит с информационни технологии и изкуствен интелект. На младежите се пада честта собственоръчно да пишат елементи от неговия сценарий – всеки според силите и възможностите си. Но нека не се заблуждаваме – развитието на висок изкуствен интелект и дълбоки технологични иновации могат да се случват само на базата на висок естествен интелект, така че трябва работа. Студентите трябва да са с отворени сетива, да бъдат пластични, да обръщат внимание и на малките възможности, да бъдат подготвени, да не се поддават на изкушението да се вписват, при условие, че могат да се открояват, да държат ушите изправени…“

Празничната програма беше подготвена от студенти в Икономически университет – Варна и Медицински университет – Варна. С вълнуващи музикални и танцови изпълнения на сцената се качиха:

 • Кристиана Атанасова – 1 ви курс, спец. ,,Счетоводство и одит";
 • Божидара Мирянова – 3 ти курс, спец. ,,Международен бизнес (с преподаване на английски език)";
 • Христена Дойчева – 3 ти курс, спец. ,,Международни икономически отношения";
 • Студентски танцов състав „Диана“ към Медицински университет – Варна с художествен ръководител Диана Димитрова.

Във втората част от празничното събитие бе представен кратък филм за екипа на Студентския съвет към ИУ – Варна, създаден от студента Кристиян Вълов – 4 ти курс, специалност ,,Дигитални медии и ПР".

Поздравителни адреси по повод юбилея бяха получени от: Лилия Христова – директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна; Ивелина Тодорова-Янкова – директор на Център „Кариери, предприемачество и маркетинг“; бивши председатели на Студентския съвет; Студентския съвет към Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“; Студентския съвет към Медицински университет – Варна.

Студентският съвет е основен орган за защита на правата и интересите на всички студенти, докторанти и специализанти, обучаващи се в Икономически университет – Варна. Официално е учреден е през 1998 г. Негови председатели през годините са били:

 • Антон Бадев
 • Красимир Вълчев – в периода 1998 - 2000 г.
 • Иван Монев – в периода 2000 - 2002 г.
 • Шенер Мехмедов – в периода 2002 - 2004 г.
 • Руско Филчев – председател в периода 2004 - 2005 г.
 • Благовест Георгиев – председател в периода 2005 - 2006 г.
 • Станислав Тодоров – в периода 2006 - 2010 г.
 • Адриана Митева – в периода 2010 - 2012 г.
 • Георги Патриков – в периода 2012 - 2014 г.
 • Весела Михайлова – в периода 2014 - 2016 г.
 • Антонио Хаджиколев – в периода 2016 - 2018 г.
 • Анелия Недева – в периода 2018 - 2018 г.
 • Гергана Кръстева – в периода 2018 - 2020 г.
 • Анна-Мария Стоянова – в периода 2020 - 2021 г.
 • Яна Гюзелева – от 2021 до днес.

Сред основните цели, които Студентският съвет си поставя, са:

 • Развиване и утвърждаване на активното студентско самоуправление на университетско, регионално и национално ниво;
 • Тясно и диалогично сътрудничество с академичното ръководство на университета с оглед на координирането и адаптирането на интересите на студентската общност в Икономически университет – Варна.

През годините по инициатива на Студентския съвет в университета се създават: форум „Кариери“, конференции по теми, засягащи бизнеса и образованието, състезания от спортен и академичен характер, инициативи свързани с устойчивото развитие, клубове и събития насочени за студентите. Студентският съвет заедно със студентите на Икономически университет – Варна участват в много събития и инициативи на местно и национално ниво, като част от тях са „Да изчистим България за един ден“, „Купа 8-ми декември“, Зимен и летен университет, организирани ежегодно от Националното представителство на студентските съвети и много други. Към Студентския съвет през годините се създават клубове по интереси, част от които са активни и до днес:

 • „Финанси“
 • „Маркетинг“
 • „Екологика“,
 • „Литературен клуб”
 • „Студентски театър „ИкАрт““
 • „Gaming club“
 • „Търговия“
 • „Млад Предприемач“
 • „Дебати“
 • „Фолклорна магия“
 • „Салса“
 • „Хип-хоп“

Екипът на Студентски съвет към Икономически университет – Варна благодари на всички участници и гости на събитието по повод отпразнуването на четвърт век от създаването на студентската организация!

Бъди активен днес, за да си успешен утре!

07 апр 2023Подобни