Икономически университет – Варна

Специалности

ОКС "бакалавър"
Публична администрация
Мениджмънт
ОКС "магистър"
Междукултурен бизнес (с преподаване на английски език)
Мениджмънт на човешките ресурси
Мениджмънт на организациите
Публичен мениджмънт и административна власт