Икономически университет – Варна

Специалности

ОКС "бакалавър"
Публична администрация
Мениджмънт
ОКС "магистър"
Междукултурен бизнес (с преподаване на английски език)
Мениджмънт на образованието
Бизнес администрация (с преподаване на английски език)
Мениджмънт
Мениджмънт на човешките ресурси
Мениджмънт на организациите
Публичен мениджмънт и административна власт