Икономически университет – Варна

доц. д-р Денка Златева

доц. д-р Денка Златева

доц. д-р Денка Златева

217

zlateva@ue-varna.bg

Автобиография

Декан на Стопански факултет

Приемно време

Вторник, кабинет 217: 10:00-12:00

Консултации

Понеделник, кабинет 217: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Стокознание Курс 3, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Стокознание Курс 3, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Стокознание на храните от животински произход Курс 4, СМД (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 11:00 434 Л Стокознание на храните от животински произход 20, 21
11:15 13:00 304 Л Стокознание 14, 15
2022-09-25 (Неделя)
13:30 16:00 Е-8 Л Стокознание 47
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Церевитиновские чтения - 2022 : Материалы VIII Международной научно-практической конференции, 1 апреля 2022 г., Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2022, 153-155., ISBN(печатно) 978-5-7307-1905-7
Статия 2022
Ukrainian Food Journal, Kyiv : National University of Food Technologies, 11, 2022, 1, 102-114., ISSN(печатно) 2304-974X, ISSN(онлайн) 2313-5891 / DOI 10.24263/2304-974X-2022-11-1-11 / Scopus
Статия 2021
Научни трудове. Русенски университет "Ангел Кънчев". Сер. 10.2. Биотехнологии и хранителни технологии, Русе : Русенски университет А. Кънчев, 60, 2021, 72-77.
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 39-46.
Статия 2021
Ukrainian Food Journal, Kyiv : National University of Food Technologies, 10, 2021, 1, 145-157., ISSN(печатно) 2304-974X, ISSN(онлайн) 2313-5891 / Web of Science
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 204 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 75).
Доклад 2020
36th IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 4 - 5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publ., 2020, 2105 - 2120.., ISBN(печатно) 978-0-9998551-5-7
Студия 2020
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 90, 2020, 147 - 187.
Статия 2020
Ukrainian Food Journal, Kyiv : National University of Food Technologies, 9, 2020, 3, 636 - 650.
Доклад 2020
36th IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 4 - 5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publ., 2020, 5784 - 5792.
Преглед на всички публикации