Икономически университет – Варна

доц. д-р Денка Златева

доц. д-р Денка Златева

доц. д-р Денка Златева

217

zlateva@ue-varna.bg

Автобиография

Декан на Стопански факултет

Приемно време

Понеделник, кабинет 217: 10:45-12:45

Консултации

Сряда, кабинет 217: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

15 мар 2023, кабинет 56 Тестови център: 10:00-11:00

12 апр 2023, кабинет 56 Тестови център: 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Стокознание Курс 3, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Стокознание Курс 3, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Стокознание на храните от животински произход Курс 4, СМД (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 2-228 Л Стокознание 13
Вторник
15:15 18:00 302 Л Стокознание на храните от животински произход 18
2023-09-20 (Сряда)
10:15 13:00 Е-12 Л Стокознание 40
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Качество и експертиза на стоките Експертиза на хранително-вкусовите стоки 5 16 1-55 12.05.2023 16:00 - 17:00
Качество и експертиза на стоките - СНУ Експертиза на хранително-вкусовите стоки 5 17 1-55 12.05.2023 16:00 - 17:00
Качество и експертиза на стоките - ДНДО Експертиза на хранително-вкусовите стоки 6 52 1-55 12.05.2023 16:00 - 17:00
Качество и експертиза на стоките - СПН Експертиза на хранително-вкусовите стоки 6 61 1-55 12.05.2023 16:00 - 17:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
CARPATHIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, Technical University of Cluj Napoca, Romania U.T. Press Publishing House, 15, 2023, 2, 33-41., ISSN(печатно) 2066-6845, ISSN(онлайн) 2344-5459 / DOI 10.34302/crpjfst/2023.15.2.4
Студия 2023
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute Bulgarian Academy of Science, 32, 2023, 7, 158-178., ISSN(печатно) 0205-3292 / Линк
Статия 2022
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans [JMAB], Troyan : Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 25, 2022, 6, 494-518., ISSN(печатно) 1311-0489, ISSN(онлайн) 2367-8364 / Линк
Статия 2022
Ukrainian Food Journal, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine, 11, 2022, 4, 558-572., ISSN(печатно) 2304–974X, ISSN(онлайн) 2313–5891 / DOI 10.24263/2304- 974X-2022-11-4-6 / Scopus / Web of Science
Статия 2022
Food Science and Applied Biotechnology, Plovdiv : UFT Academic Publ. House, 5, 2022, 2, 131-139., ISSN(онлайн) 2603-3380 / DOI https://doi.org/10.30721/fsab2022.v5.i2.177 / Scopus / Линк
Статия 2022
Ukrainian Food Journal, Kyiv : National University of Food Technologies, 11, 2022, 1, 102-114., ISSN(печатно) 2304-974X, ISSN(онлайн) 2313-5891 / DOI 10.24263/2304-974X-2022-11-1-11 / Scopus / Web of Science / Линк
Студия 2022
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 92, 2022, 73-114., ISSN(печатно) 0861-6752 / Линк
Статия 2022
Научни трудове. Русенски университет "Ангел Кънчев". Сер. 10.2. Биотехнологии и хранителни технологии, Русе : Акад. изд. Русенски университет, 61, 2022, 48-53., ISSN(печатно) 1311-3321, ISSN(онлайн) 2603-4123
Доклад 2022
Церевитиновские чтения - 2022 : Материалы VIII Международной научно-практической конференции, 1 апреля 2022 г., Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2022, 153-155., ISBN(печатно) 978-5-7307-1905-7
Статия 2022
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans [JMAB], Troyan : Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 25, 2022, 6, 494-518., ISSN(печатно) 1311-0489, ISSN(онлайн) 2367-8364 / Линк
Преглед на всички публикации