Икономически университет – Варна

х. ас. д-р Галина Илиева

х. ас. д-р Галина Илиева

х. ас. д-р Галина Илиева

0885911299

g.ilieva@ue-varna.bg

Приемно време

Всеки делничен ден, -

Консултации

Всеки делничен ден, -

Вид Година Публикация
Монография 2023
Варна : ФИЛ ООД , 2023, 287., ISBN(печатно) 978-954-9741-56-8
Доклад 2022
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 07 - 08 октомври 2022 г, Колеж по туризъм. Университет Проф. д-р Асен Златаров, 2022, 91-100., ISSN(онлайн) 2738-893X
Статия 2022
Кръгла маса на тема „Устойчив винен туризъм в контекста на зелената сделка “, Academic Publishing House of the Agricultural University – Plovdiv, 2022, 2, 110-119., ISSN(онлайн) 1312-6318 / DOI DOI: 10.22620/sciworks.2022.02.011
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 58-66., ISBN(печатно) 1314-7390, ISBN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Монография 2022
Варна : ФИЛ ООД, 2022, 256., ISBN(печатно) 978-954-9741-53-7
Доклад 2022
Културните пътища на Балканите: културен туризъм, концепции, кариери : Сборник с доклади от научна кръгла маса, 30.06.2022 - 04.07.2022, Кирково - Александруполис, Шумен : Унив. изд. Еп. Константин Преславски, 2022, 66-77., ISBN(печатно) 978-619-201-589-3
Доклад 2021
Рестарт на туризма - нова надежда : XIV Черноморски туристически форум, Варна, 23 - 24 април 2021, Варна : ФИЛ ООД, 2021, 108-122., ISBN(печатно) 978-954-9741-45-2, ISBN(онлайн) 978-954-9741-45-2 (pdf)
Монография 2021
Бургас : ФЛАТ, 2021, 172., ISBN(печатно) 978-619-7125-82-5
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 52-60., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.2 / Линк
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 29-30 октомври 2021 г., Бургас : Колеж по туризъм. Университет Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 181-190., ISSN(онлайн) 2738-893X
Преглед на всички публикации