Икономически университет – Варна

Практическо обучение

 Указания за практическото обучение на студенти - бакалаври, спец. Туризъм - редовно и дистанционно обучение, 3 курс - 2022/2023 г.

 Практическо обучение - Формуляри.

ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ!!!

ЗАЩИТА НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ студентите "ТУРИЗЪМ"-РО и ДО

 

СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "ТУРИЗЪМ"  И СПЕЦИАЛНОСТ "МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ" на руски език след 3 курс редовно и дистанционно обучение.

гл.ас.д-р М.Велева -  33 и 34 група, Редовно обучение - на ....09.2023 от...... в зала ......

гл.ас.д-р Кр.Янчева - 31 и 32 група, Редовно обучение и 50 гр. дистанционно обучение, МТ- Руски език  35 гр.  - на... ....09.2023 от .....в зала ....