Икономически университет – Варна

Практическо обучение

 Указания за практическото обучение на студенти - бакалаври, спец. Туризъм - редовно и дистанционно обучение, 3 курс - 2022/2023 г.

 Практическо обучение - Формуляри.

ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ!!!

ЗАЩИТА НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ студентите "ТУРИЗЪМ"-РО и ДО- ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

 

СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "ТУРИЗЪМ"  И СПЕЦИАЛНОСТ "МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ" на руски език след 3 курс редовно и дистанционно обучение.

гл. ас. д-р М.Велева - Редовно обучение 33 и 34 група на 13.10.2023 от 13:30 в зала Н- 207

гл. ас. д-р Кр.Янчева -  дистанционно обучение 50 гр.на 13.10.2023 от 13:15.в зала Н- 207 /онлайн: линк

МТ- Руски език  35 група на 13.010.2023 от 11:30 в зала Н- 207

Редовно обучение 31 и 32 група на 13.10.2023 от 11:30 в зала Н- 207