Икономически университет – Варна

Студентски прояви

                             

                                                                        ПЪРВИ ИЗНЕСЕН СЕМИНАР ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

                                                                                                   ХОТЕЛ "АКВА",  гр. ВАРНА

                                                                                            за студенти от спец. "ТУРИЗЪМ"  4 курс

                                                                           Среща с комлексния управител  г-н  ПАВЛИН КОСЕВ

                                                         БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ СТЕ ЛЮБОЗНАТЕЛНИ, ОТЗИВЧИВИ И ТЪРСЕЩИ.......