Икономически университет – Варна

х. ас. докт. Боряна Умникова Неактивен

х. ас. докт. Боряна Умникова

х. ас. докт. Боряна Умникова Неактивен

boriana.umnikova@ue-varna.bg

Автобиография

https://e-learn.ue-varna.bg/mod/url/view.php?id=53395