Икономически университет – Варна

проф. д-р Велина Казанджиева

проф. д-р Велина Казанджиева

проф. д-р Велина Казанджиева

104

0888360840

velina_kaz@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Вторник, кабинет 104: 13:30-14:30

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/qut-vvoh-ofe, 13:30-14:30

Дати за неположени изпити

17 окт 2023, кабинет 104: 13:30-14:00

07 ное 2023, кабинет 104: 13:30-14:00

Дисциплина Курс и Специалност
Дипломантски семинар Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Пътнически агенции и транспорт в туризма Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Пътнически агенции и транспорт в туризма * Курс 4, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Регулиране на международния туристически бизнес Курс 5, МТБ (Редовно обучение)
Регулиране на международния туристически бизнес Курс 5, МТБ-СНУ (Редовно обучение)
Регулиране на международния туристически бизнес Курс 5, МТБ
Регулиране на международния туристически бизнес Курс 5, МТБ-СНУ
Регулиране на международния туристически бизнес Курс 6, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Регулиране на международния туристически бизнес Курс 6, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Регулиране на международния туристически бизнес Курс 6, МТБ-ДНДО
Регулиране на международния туристически бизнес Курс 6, МТБ-СПН
Дигитализация в туризма Курс 4, МТ-Р.ЕЗ (Редовно обучение)
Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма Курс 5, МТБ-СНУ (Редовно обучение)
Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма Курс 5, МТБ-СНУ
Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма Курс 6, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма Курс 6, МТБ-ДНДО
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 H-202 Л Регулиране на международния туристически бизнес 8, 9, 40, 41
Вторник
10:15 13:00 127Г Л Пътнически агенции и транспорт в туризма 31, 32, 33
15:15 17:00 H-212 Л Дигитализация в туризма 35
Сряда
10:15 13:00 511 Л Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма 9, 40
Четвъртък
11:15 13:00 433 Л Дипломантски семинар 31, 32, 33
2023-10-23 (Понеделник)
08:15 10:00 2-228 Л Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма 20, 47
2023-10-24 (Вторник)
13:30 15:00 319 Л Регулиране на международния туристически бизнес 19, 20, 47, 48
2023-10-25 (Сряда)
13:30 16:00 448 Л Регулиране на международния туристически бизнес 19, 20, 47, 48
2023-10-26 (Четвъртък)
08:15 11:00 220 Л Регулиране на международния туристически бизнес 19, 20, 47, 48
2023-10-30 (Понеделник)
09:15 11:00 222 Л Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма 20, 47
11:15 13:00 222 Л Регулиране на международния туристически бизнес 19, 20, 47, 48
2023-10-31 (Вторник)
13:30 15:00 319 Л Регулиране на международния туристически бизнес 19, 20, 47, 48
2023-11-03 (Петък)
13:30 16:00 305 Л Регулиране на международния туристически бизнес 19, 20, 47, 48
2023-11-06 (Понеделник)
08:15 10:00 H-212 Л Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма 20, 47
2023-11-08 (Сряда)
13:30 16:00 H-207 Л Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма 20, 47
2023-11-13 (Понеделник)
08:15 11:00 H-212 Л Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма 20, 47
2023-11-15 (Сряда)
13:30 16:00 H-207 Л Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма 20, 47
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Туризъм Пътнически агенции и транспорт в туризма 4 31 1-301 09.01.2024 12:00 - 14:00
Туризъм Пътнически агенции и транспорт в туризма 4 32 1-301 09.01.2024 12:00 - 14:00
Туризъм Пътнически агенции и транспорт в туризма 4 33 1-433 10.01.2024 11:00 - 13:00
Международен туризъм (с преподаване на руски език) Дигитализация в туризма 4 35 Н-207 10.01.2024 09:00 - 11:00
Международен туристически бизнес Регулиране на международния туристически бизнес 5 19 1-128 13.01.2024 11:00 - 13:00
Международен туристически бизнес - СНУ Регулиране на международния туристически бизнес 5 20 1-128 13.01.2024 11:00 - 13:00
Международен туристически бизнес - ДНДО Регулиране на международния туристически бизнес 6 47 1-128 13.01.2024 11:00 - 13:00
Международен туристически бизнес - СПН Регулиране на международния туристически бизнес 6 48 1-128 13.01.2024 11:00 - 13:00
Международен туристически бизнес Регулиране на международния туристически бизнес 5 8 1-305 18.01.2024 10:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - СНУ Регулиране на международния туристически бизнес 5 9 1-305 18.01.2024 10:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - ДНДО Регулиране на международния туристически бизнес 6 40 1-305 18.01.2024 10:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - СПН Регулиране на международния туристически бизнес 6 41 1-305 18.01.2024 10:00 - 12:00
Туризъм Пътнически агенции и транспорт в туризма 4 50 eLearn 20.01.2024 12:00 - 14:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Съвременният туризъм - преосмисляне на възможности и модели за развитие, [29.09.2023 г., Колеж по туризъм - Варна] : Научна конференция посветена на 60-годишнината от основаването на Колеж по туризъм при Икономически университет - Варна : Сборник с доклади, Варна : Наука и икономика, 2023, 303-314., ISBN(печатно) 978-954-21-1161-0, ISBN(онлайн) 978-954-21-1161-0 / Линк
Монография 2023
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2023, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022 = Remarketing the Reality : Conference Proceedings : International Scientific Conference devoted to the 25th Anniversary of the Estabilishment of the Marketing Department at University of Economics - Varna, Bulgaria, June 17 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 443-453., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series. [Науката в служба на обществото - 2022], Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 138-148., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Монография 2021
Варна : Наука и икономика , 2021, 315. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 67)., ISBN(печатно) 978-954-21-1062-0
Студия 2021
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 30, 2021, 2, 178-199., ISSN(печатно) 0205-3292 / Scopus / Линк
Доклад 2021
Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на COVID-19 пандемия : Кръгла маса, 12 ноември 2021, Колеж по туризъм - Варна при ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2021, 18-29., ISBN(печатно) 978-954-21-1101-6
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 85 - 94., ISSN(печатно) 1314-7390;, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2020.9.2.85 / Линк
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1020-0
Преглед на всички публикации