Икономически университет – Варна

проф. д-р Велина Казанджиева

проф. д-р Велина Казанджиева

проф. д-р Велина Казанджиева

104

0888360840

velina_kaz@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Вторник, кабинет 104: 13:30-14:30

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/qut-vvoh-ofe, 13:30-14:30

Дати за неположени изпити

17 окт 2023, кабинет 104: 13:30-14:00

07 ное 2023, кабинет 104: 13:30-14:00

Дисциплина Курс и Специалност
Екскурзоводство Курс 3, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Въведение в туризма Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
09:15 11:00 323 Л Екскурзоводство 30, 31, 32
13:30 15:00 316 Л Академични изследвания 2 30, 31, 32, 33
Сряда
10:15 13:00 301 Л Въведение в туризма 30, 31, 32, 33
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Туризъм Екскурзоводство 3 43 eLearn 07.06.2024 16:00 - 18:00
Туризъм Въведение в туризма 2 31 1-310 10.06.2024 10:00 - 12:00
Туризъм Въведение в туризма 2 33 1-127В 13.06.2024 10:00 - 12:00
Туризъм Въведение в туризма 2 30 1-128 14.06.2024 10:00 - 12:00
Туризъм Въведение в туризма 2 32 1-128 14.06.2024 10:00 - 12:00
Туризъм Екскурзоводство 3 30 1-55 18.06.2024 08:00 - 09:00
Туризъм Екскурзоводство 3 31 1-55 18.06.2024 09:00 - 10:00
Туризъм Екскурзоводство 3 32 1-58 18.06.2024 10:00 - 11:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022 = Remarketing the Reality : Conference Proceedings : International Scientific Conference devoted to the 25th Anniversary of the Estabilishment of the Marketing Department at University of Economics - Varna, Bulgaria, June 17 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 443-453., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4 / Линк
Доклад 2023
Съвременният туризъм - преосмисляне на възможности и модели за развитие, [29.09.2023 г., Колеж по туризъм - Варна] : Научна конференция посветена на 60-годишнината от основаването на Колеж по туризъм при Икономически университет - Варна : Сборник с доклади, Варна : Наука и икономика, 2023, 303-314., ISBN(печатно) 978-954-21-1161-0, ISBN(онлайн) 978-954-21-1161-0 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 3, 3-13., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.3.3 / Линк
Монография 2023
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2023, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series. [Науката в служба на обществото - 2022], Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 138-148., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2021
Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на COVID-19 пандемия : Кръгла маса, 12 ноември 2021, Колеж по туризъм - Варна при ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2021, 18-29., ISBN(печатно) 978-954-21-1101-6
Студия 2021
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 30, 2021, 2, 178-199., ISSN(печатно) 0205-3292 / Scopus / Линк
Монография 2021
Варна : Наука и икономика , 2021, 315. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 67)., ISBN(печатно) 978-954-21-1062-0
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки] , Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 88 - 99., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2020.9.1.88 / Линк
Преглед на всички публикации