Икономически университет – Варна

доц. д-р Любомир Георгиев

доц. д-р Любомир Георгиев

доц. д-р Любомир Георгиев

513

lgeorgiev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 513: 13:00-14:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/pdw-ueuu-ddi, 08:15-09:15

Дати за неположени изпити

26 окт 2023, кабинет 513: 13:00-14:00

23 ное 2023, кабинет 513: 13:00-14:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансови пазари и институции Курс 3, ССиЗ (Редовно обучение)
Сравнителни банкови системи * Курс 5, БМ (Дистанционно обучение)
Сравнителни банкови системи * Курс 5, БМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Сравнителни банкови системи * Курс 6, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Въведение във финансите * Курс 2, СО (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите * Курс 2, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите * Курс 2, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите * Курс 2, НИИ (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите * Курс 2, ИБП (Дистанционно обучение)
Финансово посредничество Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Финансово посредничество * Курс 3, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Иновации и финансови кризи * Курс 5, ФИ (Дистанционно обучение)
Иновации и финансови кризи * Курс 5, ФИ-СНУ (Дистанционно обучение)
Иновации и финансови кризи * Курс 6, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Иновации и финансови кризи * Курс 6, ФИ-СПН (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
10:15 13:00 128 Л Финансово посредничество 22, 23
Четвъртък
10:15 13:00 323 Л Въведение във финансите 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Петък
08:15 11:00 H-208 Л Финансови пазари и институции 24
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Икономика и търговия Въведение във финансите 2 13 1-438 08.01.2024 08:00 - 10:00
Индустриален бизнес и предприемачество Въведение във финансите 2 14 1-437 08.01.2024 13:00 - 15:00
Социална сигурност и застраховане Финансови пазари и институции 3 24 1-53 09.01.2024 09:00 - 11:00
Банков мениджмънт Сравнителни банкови системи 5 21 eLearn 09.01.2024 14:00 - 16:00
Банков мениджмънт - СНУ Сравнителни банкови системи 5 22 eLearn 09.01.2024 14:00 - 16:00
Банков мениджмънт - ДНДО Сравнителни банкови системи 6 49 eLearn 09.01.2024 14:00 - 16:00
Финанси Финансово посредничество 3 39 eLearn 10.01.2024 11:00 - 13:00
Аграрен бизнес Въведение във финансите 2 4 1-437 11.01.2024 09:00 - 11:00
Логистика Въведение във финансите 2 15 1-50 11.01.2024 11:00 - 13:00
Финанси Въведение във финансите 2 39 eLearn 13.01.2024 12:00 - 14:00
Индустриален бизнес и предприемачество Въведение във финансите 2 42 eLearn 13.01.2024 09:00 - 11:00
Дигитални медии и ПР Въведение във финансите 2 9 1-433 19.01.2024 11:00 - 13:00
Дигитални медии и ПР Въведение във финансите 2 10 1-433 19.01.2024 09:00 - 11:00
Финанси и иновации Иновации и финансови кризи 5 23 eLearn 20.01.2024 15:00 - 17:00
Финанси и иновации - СНУ Иновации и финансови кризи 5 24 eLearn 20.01.2024 13:00 - 15:00
Финанси и иновации - ДНДО Иновации и финансови кризи 6 50 eLearn 20.01.2024 15:00 - 17:00
Финанси и иновации - СПН Иновации и финансови кризи 6 58 eLearn 20.01.2024 15:00 - 17:00
Финанси Финансово посредничество 3 22 Н-214 23.01.2024 10:00 - 12:00
Финанси Финансово посредничество 3 23 Н-214 23.01.2024 12:00 - 14:00
Икономика и търговия Въведение във финансите 2 40 eLearn 24.01.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и одит Въведение във финансите 2 38 eLearn 27.01.2024 09:00 - 11:00
Недвижими имоти и инвестиции Въведение във финансите 2 41 eLearn 27.01.2024 12:00 - 14:00
Маркетинг Въведение във финансите 2 11 1-438 31.01.2024 08:00 - 10:00
Маркетинг Въведение във финансите 2 12 1-438 31.01.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Economic Alternatives, Sofia: UNWE Publishing Complex - [ПРИЕТА И ОДОБРЕНА ЗА ПЕЧАТ].
Доклад 2023
Инвестиции в бъдещето - 2023 : Четеринадесета научно-приложна конференция с международно участие, 6 октомври 2023 : Сборник доклади = Investments in the Future - 2023 : Fourteenth International Scientific Conference, October 6ht 2023 : Proceedings, Варна : НТС-Варна, 2023, 23-32., ISSN(печатно) 1314-3719 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Студия 2021
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 91, 2021, 5-74.
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021 : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади (Covid-19 и развитието на икономиката), Варна : НТС - Варна, 2021, 67-76.
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 223 - 259.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2020, 161-182.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 55 - 63.
Студия 2018
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 88, 2018, 275 - 353.
Преглед на всички публикации