Икономически университет – Варна

Секция "Финанси" при ТО на НТС - ВарнаПрез 2009 г. към Териториалната организация на Научно-техническите съюзи - Варна е учредена секция "Финанси". 
В нея членуват всички преподаватели от катедрата.

На всеки две години НТС-Варна провежда конференцията "Инвестиции в бъдещето", в която традиционно участват учени и експерти от страната и чужбина.

От 2016 г. проф. д-р Стефан Вачков е председател на Управителния съвет на ТО на НТС-Варна и член на Управителния съвет на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България.