Икономически университет – Варна

Дипломиране

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Финанси". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра "Финанси". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Финанси".

Указания за дипломиране

Указания за държавен изпит

Указания за дипломни работи

 
Срокове за представяне на идеен проект за дипломна работа:
до 31 януари – за явяващите се на юнска сесия
до 30 април – за явяващите се на септемврийска сесия
до 31 октомври – за явяващите се на януарска сесия

 

Срокове за подаване на молба за назначаване на научен ръководител:
от 1 до 10 март – за явяващите се на юнска сесия
от 1 до 10 май – за явяващите се на септемврийска сесия
от 1 до 10 ноември – за явяващите се на януарска сесия

 

Краен срок за качване на дипломни работи в E-learn:

17 юни 2024 г.

Указания за дипломиране

Указания за държавен изпит

Указания за дипломни работи

 
Срокове за представяне на идеен проект за дипломна работа:
до 31 януари – за явяващите се на юнска сесия
до 30 април – за явяващите се на септемврийска сесия
до 31 октомври – за явяващите се на януарска сесия

 

Срокове за подаване на молба за назначаване на научен ръководител:
от 1 до 10 март – за явяващите се на юнска сесия
от 1 до 10 май – за явяващите се на септемврийска сесия
от 1 до 10 ноември – за явяващите се на януарска сесия

 

Краен срок за качване на дипломни работи в E-learn:

17 юни 2024 г.

Тържествена промоция Випуск 2024.......

 

Тогите ще се получават срещу подпис в каб. 123-а от......

 

Връщането на тогите ще бъде след.........в каб. 123-а.