Икономически университет – Варна

Дипломиране

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Финанси". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра "Финанси". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Финанси".

Резултати от държавен изпит (26.01.2023 г.):
- спец. "Финанси"
- спец. "Застраховане и осигуряване"

 

Указания за дипломиране

Указания за държавен изпит

Указания за дипломни работи

Срокове за подаване на молба за назначаване на научен ръководител:
- за дипломиране през м. юни - до края на м. февруари
- за дипломиране през м. септември - до края на м. април
- за дипломиране през м. януари - до края на м. септември

Резултати от държавен изпит:

спец. "Банков мениджмънт"
спец. "Финанси и иновации"
 

Указания за дипломиране

Указания за държавен изпит

Указания за дипломни работи

Срокове за подаване на молба за назначаване на научен ръководител:
- за дипломиране през м. юни - до края на м. февруари
- за дипломиране през м. септември - до края на м. април
- за дипломиране през м. януари - до края на м. септември

Тържествена промоция Випуск 2023, ОКС "бакалавър"...

Тогите ще се раздават в каб. 123-а от...

 

Тържествена промоция Випуск 2023, ОКС "магистър"...

Тогите ще се раздават в каб. 123-а от...