Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Пламена Паламарова

гл. ас. д-р Пламена Паламарова

гл. ас. д-р Пламена Паламарова

408

p_palamarova@ue-varna.bg

https://bit.ly/3zp4ENH

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 408: 15:00-17:00

Четвъртък, кабинет 408: 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

02 мар 2023, кабинет 408: 13:00-15:00

06 апр 2023, кабинет 408: 17:00-19:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетингови комуникации Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Дипломантски семинар Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Дигитални маркетингови изследвания Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Управление на корпоративните комуникации Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
В2В маркетинг Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 2-318 Л В2В маркетинг 27
Вторник
13:30 15:00 51 У Дигитални маркетингови изследвания 10
Сряда
13:30 15:00 2-132 Л Управление на корпоративните комуникации 10, 11
Четвъртък
08:15 10:00 511 У Маркетингови комуникации 13
10:15 13:00 220 Л Дипломантски семинар 1 11, 12
15:15 17:00 438 У Дигитални маркетингови изследвания 9
Петък
10:15 13:00 2-219 Л Дипломантски семинар 11, 12
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността, Варна: Наука и икономика, 2023, 292-300., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4
Монография 2021
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2021, 232., ISBN(печатно) 978-179984286-6 / DOI http://doi:10.4018/978-1-7998-4285-9.ch012 / Scopus
Доклад 2021
Tourism and the Global Crises : Proceedings of the International Scientific Conference Organized By Tourism Department at Faculty of Ecomomics of the "St. Cyril And St. Methodius" Univesity of Veliko Turnovo, Bulgaria 21 April 2021 Year, V. Turnovo : I and B, 2021, 236-244.
Монография 2019
Sofia : Direct Services, http://eknigibg.net/monogr/2019.10_Kragova_ikonomika.pdf, 2019, 306 p.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 57 - 80.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 134 - 144.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature [Управление и устойчиво развитие : XXI Международна научна конференция, 22 - 24 март 2019 г.], София : ЛТУ, 3, 2019, 76, 104 - 109.
Монография 2018
Варна: Наука и икономика, 2018, 240 с. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 53).
Статия 2018
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, The Bucharest University of Economic Studies Publishing House, 1, 2018, 1, 242 - 251.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 355.
Преглед на всички публикации