Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Пламена Паламарова-Костова

гл. ас. д-р Пламена Паламарова-Костова

гл. ас. д-р Пламена Паламарова-Костова

408

p_palamarova@ue-varna.bg

https://bit.ly/3zp4ENH

Автобиография

Консултации на място

Вторник, кабинет 317: 15:00-16:00

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/nro-bvzp-dpq, 09:00-10:00

Дати за неположени изпити

23 окт 2023, кабинет 55: 11:00-12:00

27 ное 2023, кабинет 56: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Международен маркетинг Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Маркетингови изследвания * Курс 5, РМК-СНУ (Дистанционно обучение)
Маркетингови изследвания * Курс 5, МБрМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Маркетингови изследвания * Курс 6, МБрМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Маркетингови комуникации * Курс 5, РМК-СНУ (Дистанционно обучение)
Интерактивен маркетинг Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Международен маркетингов мениджмънт Курс 4, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Дигитален ПР:стратегии и практики Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 221 У Международен маркетингов мениджмънт 27
Сряда
11:15 13:00 2-221 Л Дигитален ПР:стратегии и практики 10, 11
15:15 17:00 2-320 У Международен маркетинг 26
Четвъртък
11:15 13:00 H-214 У Интерактивен маркетинг 13
13:30 15:00 H-210 У Международен маркетинг 44
Петък
08:15 11:00 127В Л Маркетинг 25, 26
11:15 13:00 438 У Интерактивен маркетинг 12
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дигитални медии и ПР Дигитален ПР: стратегии и практики 4 10 1-56 22.01.2024 08:00 - 09:00
Дигитални медии и ПР Дигитален ПР: стратегии и практики 4 11 1-56 22.01.2024 09:00 - 10:00
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Маркетинг 2 25 1-56 26.01.2024 13:00 - 14:00
Международен бизнес (с преподаване на английски език) Маркетинг 2 26 1-56 26.01.2024 12:00 - 13:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022 = Remarketing the Reality : Conference Proceedings : International Scientific Conference devoted to the 25th Anniversary of the Estabilishment of the Marketing Department at University of Economics - Varna, Bulgaria, June 17 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 291-300., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4 / Линк
Студия 2023
Годишник. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 125 [СХXV], 2023, 65-93., ISSN(печатно) 0861-8054 / Линк
Учебник 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 271., ISBN(печатно) 987-954-21-1143-6
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 180., ISBN(печатно) 987-954-21-1142-9
Доклад 2023
Tourism for Sustainable Future, Sofia: Avangard Prima, 2023, 591-600., ISBN(онлайн) 978-619-239-887-3
Монография 2021
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2021, 232., ISBN(печатно) 978-179984286-6 / DOI http://doi:10.4018/978-1-7998-4285-9.ch012 / Scopus
Доклад 2021
Tourism and the Global Crises : Proceedings of the International Scientific Conference Organized By Tourism Department at Faculty of Ecomomics of the "St. Cyril And St. Methodius" Univesity of Veliko Turnovo, Bulgaria 21 April 2021 Year, V. Turnovo : I and B, 2021, 236-244., ISBN(онлайн) 978-619-7281-73-6 / Линк
Други 2021
Responsible AI and Ethical Issues for Businesses and Governments, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2021, 202-213., ISBN(печатно) 978-179-9842-85-9, ISBN(онлайн) 978-179-9842-86-6 / DOI 10.4018/978-1-7998-4285-9.ch011 / Scopus
Монография 2019
Sofia : Direct Services, 2019, 306., ISBN(онлайн) 978-619-7171-76-1 / Линк
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 134 - 144.
Преглед на всички публикации